رییس هیات سوارکاری استان فارس از روستاهای کربال وپرورش دهندگان اسب های بومی بازدید بعمل آوردند

۲۰۱۵۰۷۰۶_۱۲۰۵۵۸

در حالی که خشکسالی منطقه کربال را به عرصه نابودی کشانده است واکثر روستائیان ترک دیار کرده اند یوسف کشاورز ۲۵ راس اسب بومی را در روستای مهمان اباد پرورش داده ودر حال توسعه وصنعتی سازی واحداث مرکز پرورش اسب میباشد که امروز صبح رییس هیات سوارکاری استان فارس جهت بازدید از وضعیت پیشرفت کار ان روستا زاده عاشق اسب به بخش کربال رفتند واز نزدیک در جریان امورات ومشکلات ایشان قرار گرفتند .

یوسف کشاورز روستا زاده مهمان ابادی با همان لهجه شیرین کربالی خود از رییس هیات سوارکاری وهمراهان استقبال کردند  ومشکلات خود را در مورد مشکل تامین اب ، مشکلات دامپزشکی وتست مشمشه ، عدم انجام DNa ونمونه گیری جهت شناسنامه دار کردن اسب ها اعلام کردند وگفتند هرجا میرویم پاسخ درستی از مسئولین شهرستان واستان نمی شنویم وامیدواریم هیات سوارکاری استان بتوانند کمکی کنند تا ما بتوانیم این کار را توسعه دهیم ودر راه تولید صنعتی وپرورش اصولی وحساب شده کار کنیم وسرمایه خودرا توسعه دهیم .در روستای مهمان اباد بالغ بر ۶۰ راس اسب موجود میباشد که بصورت سنتی پرورش داده شده اند وبصورت رمه ای چرا میکنند که اساسی ترین مشکل انها تامین اب شرب وبهداشتی میباشد .

شاپور طفیونی  رییس هیات سوارکاری استان فارس قول دادند که از طریق هماهنگی با کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری وآقای دکتر خوشرونژاد ضمن رایزنی با سازمان دامپزشکی استان وشهرستان شیراز مشکل تست دامپزشکی حل شود .ودر مورد تامین اب جلسه ای با حضور ریاست سازمان اب منطقه ای استان وشهرستان شیراز مشکلات شان را برطرف نمایند .

در این سفر عباس محمدی رییس هیات سوارکاری زرقان وکریم نام اور رئییس کمیته انظباطی هیات سوارکاری استان فارس رییس هیات سوارکاری استان را همراهی میکردند واز نزدیک در جریان مشکلات این تولید کننده سنتی اسب قرار گرفتند .

۲۰۱۵۰۷۰۶_۱۲۰۹۳۵۲۰۱۵۰۷۰۶_۱۲۱۰۲۵

 

بیشتر بخوانید

برترین های سیزدهمین رویدادپرش با اسب استان فارس (جام بصیرت)معرفی شدند

نفرات برتر سیزدهمین رویدادپرش با اسب هیات سوارکاری استان فارس (جام بصیرت )معرفی شدند  به …