اعضای هیات رییسه سوارکاری استان فارس با کامیاب مدیرکل جدید ورزش وجوانان فارس دیدارکردند

DSC04831[1]

اعضای هیات رییسه سوارکاری استان فارس جهت ابلاغ برنامه های های این هیات وگزارش عملکرد خود با آقای حیدرعلی کامیاب مدیرکل جدید ورزش وجوانان استان فارس دیدار وگفتگو کردند .

در ابتدای این دیدار صمیمی شاپور طفیونی ضمن معرفی اعضای هیات رییسه وروسای کمیته های هیات سوارکاری استان فارس برنامه های در دست اجراوتقویم ورزشی سال ۹۴ هیات سوارکاری استان فارس را ارائه نمودند وخواستار همکاری هرچه بیشتر مدیر کل ورزش وجوانان استان در اجرا وبرگزاری این برنامه ها شدند.

اقای کامیاب ضمن خوش امد گویی به اعضای هیات رییسه سوارکاری استان گفت : ورزش سوارکاری ورزشی است که مورد تاکید پیامبر مکرم اسلام است واکنون دنیا به عنوان یک صنعت به این ورزش نگاه میکند وهیات سوارکاری استان نیز در زمره هیات های فعال استان است ومن با فعالیت های این هیات آشنایی کامل دارم ودر روند فعالیت های این هیات هستم ودر برنامه های هیات حتما همکاری خواهیم کرد تا به جایگاهی که مدنظر است ورزش سوارکاری استان صعود نماید.

اقای کامیاب مدیر کل ورزش وجوانان استان فارس از اعضای هیات رییسه سوارکاری استان خواست با جدیت بیشتر به کار خود ادامه دهند وفضا را برای خدمت همه افراد باز کنند ودر این زمینه گفت حتی اگر کسی را سراغ دارید که با من ویا برنامه های من وشما مخالف است فضا را برایش باز کنید تا فعالیت کند .وقصد وهدف ما حمایت از ورزش ورزش کار است ولاغیر .

در پایان این دیدار صمیمی مقررگردید زمین کورس هیات سوارکاری استان در دهکده المپیک جانمایی ومکان یابی شود تا عملیات تسطیح وتجهیز ان با حمایت های خیران ورزشی واداره کل ورزش وجوانان استان وهیات سوارکاری انجام شود واقای کامیاب نیز قول تامین هزینه دپارت جهت رشته سوارکاری کورس را اعلام کرد ومقررگردید سالن شماره ۲ صدرا دراختیار هیات سوارکاری شهرستان شیراز جهت استفاده هیات سوارکاری استان قرار گیرد

شاپور طفیونی در پایان این دیدار از مدیر کل ورزش وجوانان در خواست کرد مکانی را که در ورزشگاه حافظیه با حمایت های مالی  مهندس تاجگردون رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان فارس وحمایت وهمکاری اعضای جامعه سوارکاری استان در ورزشگاه حافظیه تجهیز وراه اندازی شده است در اختیار این هیات قرار گیرد ودر صورت نیاز هیات های ورزشی استان ویا شهرستان شیراز صرفا از طریق هماهنگی با این هیات در اختیار انان قرار گیرد که اقای کامیاب با این درخواست موافقت نمودند

بیشتر بخوانید

برترین های سیزدهمین رویدادپرش با اسب استان فارس (جام بصیرت)معرفی شدند

نفرات برتر سیزدهمین رویدادپرش با اسب هیات سوارکاری استان فارس (جام بصیرت )معرفی شدند  به …