ثبت نام در فراخوان دومین مرحله میکروچیپ گذاری ونمونه گیری DNAتا دوم تیرتمدیدشد

IMG_8105

اکیپ اعزامی شورای تبارنامه معاونت فنی فدراسیون سوارکاری جهت میکروچیپ گذاری ونمونه گیری وDNAاسبان استان فارس روز چهارشنبه سوم تیرماه وارد استان فارس میشوند وبلافاصله با هماهنگی هیات سوارکاری استان فارس کار خودرا آغاز خواهند کرد.

دکتروحیدرضا خوشرونژادرییس کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری استان فارس اعلام کرد :اکیب میکروچیپ گذاری ونمونه گیری شورای تبار نامه فدراسیون سوارکاری روزچهارشنبه وارد استان فارس میشوند وبا هماهنگی هیات سوارکاری صرفا از اسبانی که در این فراخوان ثبت نام کرده اند میکروچیپگذاری ونمونه گیری بعمل خواهند آورد .

دکتر خوشرونژاد گفت : مالکان محترمی که تاکنون موفق به ثبت نام در این فراخوان نشده اند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲تیرماه فرصت دارند هزینه میکروچیپ گذاری ونمونه گیری وDNA اسب خودرا به حساب شماره ۷۳۸۸۰۵۳۸.۳۲بانک ملت شعبه بلوارگلستان شیراز بنام هیات سوارکاری استان فارس واریز ومشخصات کامل اسب خود وشهرستان محل سکونت خودرا با شماره تلفن ۰۹۱۷۲۱۶۶۶۱۰قای دکتر خوشرونژاد اعلام وثبت نام نمایند .بدیهی است تنها اسبانی در این مرحله میکروچیپ گذاری ونمونه گیری خواهند شد که در این فراخوان ثبت نام نموده و هزینه را پرداخت کرده باشند .

جهت هماهنگی واطلاعات بیشتر با تلفن ۰۹۱۷۲۱۶۶۶۱۰اقای دکتر خوشرونژاد تماس حاصل وهماهنگی نمایید.

بیشتر بخوانید

برترین های سیزدهمین رویدادپرش با اسب استان فارس (جام بصیرت)معرفی شدند

نفرات برتر سیزدهمین رویدادپرش با اسب هیات سوارکاری استان فارس (جام بصیرت )معرفی شدند  به …