کمیته‌ها

کمیته‌ها

نام و نام‌خانوادگیسمتتلفن تماس
کامران قاضیرئیس کمیته استقامت۹۱۷۱۱۱۶۲۹۴
کامران ذنوبیرئیس کمیته پرش با اسب۹۱۲۲۸۷۹۷۹۳
سیدشهاب حیدری اصلرئیس کمیته جشنواره و زیبایی ۰۹۱۷۹۶۳۸۹۶۱
مهدی دانشور کمیته کورس واسبدوانی۰۹۱۷۸۸۲۶۲۸۵
مجتبی فرهادیانفررئیس کمیته هنرهای رزمی سواره ۹۳۸۸۵۵۸۵۴۳
مانیا مسجدیرئیس کمیته درساژ۰۹۳۰۶۶۴۷۱۶۱
محمدرضا جعفریرئیس کمیته مسابقات شو سواره ۹۱۷۱۱۱۱۳۱۹
علی اکبر دهقانمسئول کمیته پونی کلاب۰۹۱۷۷۰۴۳۴۳۶
حاج کریم نام آوررئیس کمیته تبارنامه - مسئول هماهنگی امور شهرستانها -مسئول امور اداری۹۱۷۷۸۴۱۹۹۳
محسن اشجاریمسئول کمیته امور اقتصادی۰۹۱۷۳۳۰۵۹۲۶
علیرضا آل یاسین رئیس کمیته کلانتران۹۱۷۱۱۱۴۰۶۳
حاج محسن اسماعیل پوررئیس کمیته آموزش و استعداد یابی ۰۹۱۷۱۰۴۷۱۰۲
دکتر وحیدرضا خوشرونژادرئیس کمیته دامپزشکی و ضددوپینگ۹۱۷۲۱۶۶۶۱۰
ابراهیم مقدسیمسئول کارگروه اسب ترکمن۹۱۷۷۸۲۰۱۱۴
عبدالعلی مسجدیرئیس کمیته داوران۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰
نگارمحمدی کشکولیرئیس کمیته گردشگری با اسب ۰۹۳۷۴۱۷۰۶۴۲
دکترمحمد قربان زاده مسئول کمیته انظباطی ۰۹۱۷۷۱۷۵۰۳۹
هادی حقیقی رئیس کمیته ولتیگ۰۹۳۵۴۱۰۶۶۲۰
مهدی حاصلیرئیس کمیته جانبازان ومعلولین۰۹۳۰۰۸۰۸۲۶۶
محمد حیدری اصل رئیس کمیته همگانی۰۹۱۶۸۷۶۹۹۳