فراخوان جمع آوری رسیدهای میکروچیپ جهت تحویل شناسنامه اسب دراستان فارس

کریم نام آور نماینده ورابط  معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در استان فارس اعلام کرد ،با پیگیری های انجام شده  هیات سوارکاری استان فارس با معاونت فنی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران ، هویت بالغ بر ۴۵۰ راس اسب درنژادهای مختلف دره شوری، عرب،ترکمن،کرد،فلات ایران متعلق به تولید کنندگان وپرورش دهندگان اسب استان فارس در لیست های مختلف وبه ترتیب  تا نیمه دوم آبان ماه تایید ولیست مشخصات اعلام خواهدشد
نام آور اضافه کرد : مالکان محترم  اسب که در سال های ۹۶ و۹۷ اقدام به انجام میکروچیب گذاری ونمونه گیری نموده اندتا۱۵ آبان ماه فرصت دارند  نسبت به ارسال برگ های رسید میکروچیپ که درهنگام نمونه گیری  ومیکروچیپ گذاری از کارشناسان فدراسیون سوارکاری دریافت نموده اند به دفترهیات سوارکاری استان فارس تحویل  وهزینه صدورشناسنامه ورزشی را به مبلغ ۲۸۸هزارتومان واریز تا مراحل صدور وتحویل شناسنامه صورت پذیرد .
 نماینده معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در استان فارس افزود : کلیه مراحل جمع آوری وارسال رسید ها توسط هیات سوارکاری استان  فارس با همکاری  روسای محترم هیات سوارکاری شهرستانها انجام ونیازی به مراجعه مالکان وپرورش دهندگان به تهران ومعاونت فنی فدراسیون  سوارکاری نخواهد بود

وی تاکیدکرد : مالکان محترم  اسب درشهرستانها از طریق روسای  محترم هیات سوارکاری شهرستان خود اقدام نمایند ورسیدمیکروچیپ وکپی کارت ملی وقبض واریزی را تحویل رییس هیات سوارکاری شهرستان خود نمایندوبصورت انفرادی به دفتر هیات سوارکاری استان مراجعه ننمایند
کریم نام آور افزود : جهت صدور شناسنامه اسب در کلیه نژاد ها  ارسال کپی کارت ملی مالک اسب به همراه قبوض الزامی میباشدوکپی کارت ملی مالک که درهنگام نمونه گیری اعلام شده است نیاز میباشد واسب هایی که تغییر مالکیت داده شده ویا به فروش رفته است کپی برابر با اصل قولنامه فروش وکپی کارت ملی مالک وخریدار باید پیوست بوده وهردو نفر جهت طی مراحل تغییر مالکیت به دفتر هیات سوارکاری مراجعه وفرم های مخصوص را تکمیل وتحویل نمایند
رابط شورای تبارنامه معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در استان فارس تاکید کرد ،کپی کارت ملی باید خوانا وپیوست رسید میکروچیپ باشدوارسال رسید میکروچیپ وکپی کارت ملی از طریق واتساپ مورد قبول نیست
تذکر:
مالکان محترم ساکن درشیراز میتوانند روزهای یک شنبه۱۲  ،سه شنبه ۱۴  آبان ماه هفته آینده رسیدمیکروچیپ وکپی کارت ملی خودرا تحویل دفتر هیات سوارکاری استان فارس درمجموعه ورزشی حافظیه شیراز نمایندومبلغ ۲۸۸هزارتومان جهت صدور شناسنامه ورزشی را بحساب اعلام شده معاونت فنی فدراسیون سوارکاری واریز نمایند
پس از جمع آوری وارسال مدارک درخواست شده  به معاونت فنی فدراسیون  سوارکاری در نیمه اول آذرماه شناسنامه ها از معاونت فنی فدراسیون تحویل و تقدیم مالکان محترم در استان فارس خواهدشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روسای محترم هیات سوارکاری شهرستان خود تماس ویا در اوقات اداری با شماره تلفن ۰۷۱۳۲۲۹۸۱۰۵دفتر هیات سوارکاری استان فارس ویا شماره ۰۹۱۷۷۸۴۱۹۹۳ آقای نام آور تماس حاصل فرمائید

بیشتر بخوانید

پنجمین رویداد پرش با اسب استان فارس (جام ولایت)جمعه این هفته برگزار میگردد

پنجمین رویداد پرش با اسب استان فارس (جام ولایت ) جمعه این هفته در باشگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.