اطلاعیه کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری استان فارس جهت تست مشمشه در سراسر استان

6کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری استان فارس طی اطلاعیه ای از عموم مالکان محترم اسب در سراسر استان فارس درخواست کرد نسبت به هماهنگی وانجام تست مشمشه ومالئین اسبان خود در ابان ماه  از طریق ادارات دامپزشکی شهرستان خود اقدام نمایند .

دکتر وحیدرضا خوشرونژاد رییس کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری استان فارس اعلام کرد: برابر تفاهم نامه ای که با اداره کل دامپزشکی استان فارس انجام شده است انجام تست مشمشه ومالئین اسب ها در سراسر استان فارس در ماه های اردیبهشت وابان هرسال بطور هماهنگ در سراسر استان وتوسط شبکه دامپزشکی شهرستانها انجام خواهد شد که مرحله اول در اردیبهشت ماه با موفقیت انجام ومرحله دوم در آبان ماه آغاز شده وهم اکنون اکیپ های ادره کل دامپزشکی در باشگاه های سوارکاری در سطح استان مشغول انجام تست مشمشه ومالئین اسب ها میباشند واین امر با هماهنگی ونظارت مستقیم کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری استان فارس صورت میپذیرد .

دکتر خوشرونژاد گفت : برای سلامت جامعه سوارکاری وحراست از سرمایه های  دامی مالکان وپرورش دهندگان اسب در استان فارس ودر راستای سالم سازی محیط ورزش سوارکاری ،با همکاری وهماهنگی بسیار خوب ودر خور تحسین  اداره کل دامپزشکی استان  فارس این امر محقق شده وسهمیه مالئین استان فراهم شده است ومالکان محترم  اسب در شهرستانها با مراجعه به شبکه دامپزشکی شهرستان محل سکونت خود وتقاضای کتبی جهت انجام تست مشمشه اسبان خود اقدام نمایند .بدیهی است در کلیه مسابقات ورویداد های ورزشی در سراسر استان فارس ودر کلیه رشته های ورزشی سوارکاری داشتن برگ سلامت دامپزشکی صادره از اداره کل دامپزشکی استان الزامی میباشد واز ورود اسبان فاقد برگ سلامت به باشگاه های سوارکاری ومراکز پرورش اسب وهمچنین میادین مسابقات ورویداد های ورزشی جلوگیری خواهد شد ودر بازرسی های اینده از باشگاه های سوارکاری ومراکز پرورش اسب داشتن برگ سلامت دامپزشکی برای کلیه اسبان ضرورت دارد وصرفا مالک باشگاه ویامرکز پرورش اسب باید مسئول رسیدگی وکنترل این امر مهم میباشد .

دکتر وحیدرضا خوشرونژاد رییس کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری استان فارس اعلام کرد :تعداد۱۸ جلد  شناسنامه  اسب های بومی  از معاونت فنی فدراسیون سوارکاری به هیات سوارکاری استان فارس رسیده است ومالکان با در دست داشتن رسید خود میتوانند به داروخانه دامپزشکی مهرگان مراجعه وشناسنامه اسب خود را تحویل بگیرند ،جهت هماهنگی بیشتر با تلفن ۰۷۱۳۶۳۵۷۷۱۳دروقت اداری تماس حاصل وهماهنگی نمایند /

بیشتر بخوانید

همایش شو سواره در شهرستان جهرم برگزار شد

همایش شوسواره شهرستان جهرم با شرکت بیش از ۱۳۰ سوارکار و اسب از شهرستان های …