شهرستان گراش میزبان برگزاری مسابقات سواری کورس جنوب کشور

IMG-20150623-WA0029[1]روزجمعه سیزدهم شهریورماه زمین پیست کورس شهیدان حسن زاده گراش میزبان سوارکاران کورس جنوب کشور میباشد .

مهندس سلمان مهرابی رییس هیات سوارکاری شهرستان گراش اعلام کرد: شهرستان گراش میزبان مسابقات سوارکاری رشته کورس میباشد و با حمایت مسئولین این شهرستان پیست کورس سوارکاری شهیدان حسن زاده این شهرستان راه اندازی گردید ومهندس فرودی فرماندار ورزش دوست وحامی ورزش سوارکاری شهرستان گراش قول مساعد جهت در اختیارگذاردن یک قطعه زمین در حاشیه شهر گراش جهت اختصاص پیست کورس مجهز سوارکاری در جنوب کشور را داده است که این امر با حمایت مسئولین ورزش استان محقق خواهد شد.

شهاب حیدری رییس کمیته کورس زیبایی وجشنواره هیات سوارکاری استان فارس گفت : با آمدن مدیران شهرستانها به ورزش سوارکاری استان فارس رونق ویژه پیدا خواهد کرد وخیلی از مشکلات جامعه سوارکاری استان مرتفع خواهد شد .در سال جاری روسای هیات سوارکاری شهرستانهای گراش ، جهرم ، فسا که قطب سوارکاری در جنوب وشرق استان فارس میباشند سه نفر از مدیران برجسته وخوشنام وخدوم این شهرستانها بعنوان رییس هیات سوارکاری این شهرستانها انتخاب شده اند که این همکاری وهمدلی زمینه رونق وتوسعه ورزش سوارکاری در جنوب وشرق استان فارس خواهد شد .

مهندس سلمان مهرابی رییس اداره راه وشهرسازی گراش بعنوان رییس هیات سوارکاری گراش ، آقای جعفر رجبی رییس زندان جهرم بعنوان رییس هیات سوارکاری شهرستان جهرم وآقای مهرداد نیساری رییس کمیته فرهنگی اجتماعی شورای شهر فسا بعنوان رییس هیات سوارکاری شهرستان فسا با رایزنی رییس هیات سوارکاری استان فارس وروسای ادارات ورزش وجوانان این شهرستانها وموافقت اداره کل ورزش وجوانان استان فارس بعنوان روسای این  شهرستانها انتخاب ومعرفی شده اند .

کریم نام آور رییس کمیته انظباطی هیات سوارکاری استان فارس ومدیر امور اداری این هیات گفت : برنامه ریزی جهت انسجام بخشی وقانون مند سازی چارت تشکیلاتی هیات شهرستانها در دستور کار هیات سوارکاری استان قرار گرفته است  ودر مدت یکسال گذشته بارایزنی وارتباط تنگاتنگ با روسای ادارات ورزش وجوانان شهرستانها ۱۵نفر ازروسای هیات سوارکاری شهرستانهای فارس به اداره کل ورزش وجوانان استان معرفی وپس از تایید صلاحیت ایشان به هیات سوارکاری معرفی وابلاغ رییس هیات سوارکاری شهرستان دریافت کرده اند و چند شهرستان دیگر در حال انجام است که امید است جامعه سوارکاری این شهرستانها خصوصا پیشکسوتان ورزش سوارکاری در این شهرستانها با مراجعه به اداره ورزش وجوانان شهرستان خود وتعامل با رییس اداره فردی مورد وثوق ومدیری شایسته را بعنوان رییس هیات سوارکاری شهرستان خود انتخاب وبه هیات سوارکاری استان معرفی نمایند .تا کنون شهرستانهای شیراز ،سپیدان ،ممسنی ،  رستم  ،لامرد ،لارستان ، گراش ، جهرم ، فیروزآباد ، فسا ،  داراب ، سروستان ، زرین دشت ، استهبان ، آباده ،روسای هیات سوارکاری شهرستان خود را به معاون ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس معرفی وپس از تایید صلاحیت ایشان توسط حراست اداره کل به هیات سوارکاری استان معرفی وابلاغ خود را دریافت نموده اند .

مهندس سلمان مهرابی رییس هیات سوارکاری شهرستان گراش از عموم سوارکاران  وعلاقه مندان به رشته مفرح سوارکاری کورس برای شرکت در این دوره مسابقات دعوت بعمل اوردند.زمان برگزاری این دوره مسابقات کورس استانهای جنوبی کشور روز جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۱۷ ودر محل پیست سوارکاری شهیدان حسن زاده گراش میباشد

بیشتر بخوانید

اعلام آمادگی مدیران باشگاههای سوارکاری شیراز جهت حضور پرشور در جشن بزرگ عیدسعیدغدیرخم

اعلام آمادگی مدیران باشگاههای سوارکاری شیراز جهت حضور پرشور در مراسم جشن عید سعیدغدیرخم در …