مهدی اکبری بعنوان رئیس هیات سوارکاری شهرستان استهبان منصوب شد

با پیشنهاد جمشید اسماعیلی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان استهبان وموافقت شاپور طفیونی رئیس هیات سوارکاری استان فارس مهدی اکبری اکبرآبادی بعنوان رئیس جدید هیات سوارکاری شهرستان استهبان معرفی وابلاغ ایشان صادر شد

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان استهبان ضمن قدردانی از زحمات وهمکاری های آقای حسین فقیهی رئیس پیشین هیات سوارکاری شهرستان استهبان ، مهدی اکبری آکبرآبادی را بعنوان گزینه پیشنهادی رئیس هیات سوارکاری این شهرستان به اداره ورزش وجوانان استان جهت بررسی صلاحیت ومعرفی به هیات سوارکاری استان جهت صدور ابلاغ معرفی نمودند که با موافقت شاپور طفیونی رئیس هیات سوارکاری استان فارس ،مهدی اکبری اکبرابادی بعنوان رئیس هیات سوارکاری شهرستان استهبان منصوب وابلاغ ایشان صادر وفعالیت خودرا در هفته گذشته اغاز کردند .

کریم نام آور رئیس کمیته همگانی وامور شهرستانهای هیات سوارکاری استان فارس اعلام کرد :با تعامل و رایزنی با روسای محترم ادارات ورزش وجوانان شهرستانهای استان وهمفکری با جامعه سوارکاری در سطح استان طی دوسال گذشته بیش از ۲۶ هیات سوارکاری شهرستانهای استان سازماندهی اصولی شده وابلاغ رسمی روسای هیات سوارکاری این شهرستانها صادر گردیده است .

کریم نام آور رئیس کمیته همگانی وهماهنگی امور شهرستانهای هیات سوارکاری استان افزود : از ابتدای سال ۱۳۹۳تاکنون بالغ بر ۱۲۶سفر وبازدید در معیت رئیس هیات سوارکاری استان ،نائیب رئیس ،دبیر وروسای کمیته های ورزشی هیات سوارکاری استان به شهرستانهای ارسنجان ،مرودشت ،آباده ،اقلید ،سپیدان ،رستم ،ممسنی ،کازرون ،فیروزآباد ،مهر ،لامرد ،خنج ،گراش ،لارستان ،داراب ،فسا ،جهرم ،زرین دشت ،استهبان ،سروستان ،کوار ،خرامه ،انجام شده ودر بیشتر این سفرها با فرمانداران ،شهرداران واعضا ورئیس شورای اسلامی ومعتمدین وپیشکسوتان ورزش سوارکاری این شهرستانها جلساتی برگزار شده که این امر درتوسعه همه جانبه ورزش سوارکاری موثر بوده است واین برنامه ادامه دار خواهد بود وتا آخر سال  هیات های سوارکاری بقیه شهرستانهای استان نیز ساماندهی خواهند شد

رئیس کمیته همگانی وامور شهرستانهای هیات سوارکاری استان فارس از روسای محترم ادارات ورزش وجوانان شهرستانهای نیریز ،خرامه ،خنج ،بوانات درخواست کرد تا ۱۵ دی ماه گزینه پیشنهادی خودرا جهت رئیس یا سرپرستی هیات سوارکاری شهرستانهای خود به اداره ورزش وجوانان استان معرفی نمایند تا هرجه سریعتر نسبت به سازماندهی هیات سوارکاری آن شهرستان اقدامات لازم صورت پذیرد

 

بیشتر بخوانید

۸کلانتر دیگر به کلانتران پرش با اسب استان فارس اضافه شد

۸کلانتر دیگر درجه ۲ و ۳ به کلانتران پرش با اسب  هیات سوارکاری استان فارس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.