هیئت‌های شهرستان‌ها

ردیف نام ونام خانوادگی شهرستان آدرس تلفن
۱ کامران قاضی شیراز مجموعه ورزشی حافظیه ۹۱۷۱۱۱۸۲۹۴
۲ کاظم شاه حسینی سپیدان اداره ورزش وجوانان شهرستان سپیدان ۹۱۷۷۱۴۲۰۲۳
۳ سید هادی موسوی مرودشت مرودشت اداره ورزش وجوانان شهرستان ۹۱۶۴۶۲۴۰۱۰
۴ حمید ابوالحسنی آباده آباده اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۳۵۱۵۹۰۸
۵ عمادکوثری اقلید اداره ورزش وجوانان ۰۹۳۶۴۶۸۸۶۰۱
۶ ناصرگودرزی رستم اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۴۳۶۵۵۸۷
۷ فرزادسلطانی ممسنی اداره ورزش وجوانان ۰۹۳۳۷۰۷۶۵۲۲
۸ علیرضا ایمان زاده کازرون اداره ورزش وجوانان-باشگاه تیکاب ۹۱۷۲۵۴۰۹۵۶
۹ محمدغلامشاهی فراشبند اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۴۸۳۸۲۹۲
۱۰ عباس واقفی فیروزآباد اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۷۱۲۰۱۰۷
۱۱ محمدصالحی قیروکارزین اداره ورزش وجوانان ۹۳۳۹۴۹۹۱۱۲
۱۲ ——– مهر ————– ————–
۱۳ صادق انصاری لامرد دانشگاه لامرد ۹۱۷۸۸۲۳۷۹۸
۱۴ سلمان مهرابی گراش اداره کل راه وشهرسازی لارستان ۹۱۷۷۸۲۹۹۷۹
۱۵ محمدقنبری لارستان اداره ورزش وجوانان ۹۳۹۱۸۱۵۴۰۵
۱۶ غلامرضا اسماعیلی داراب اداره ورزش وجوانان-مجموعه ورزشی انقلاب ۰۹۱۷۱۳۰۱۸۴۲
۱۷ فرهادنظری زرین دشت شهرپیر ایران خودرو ۹۳۰۶۷۲۱۷۹۵
۱۸ کاظم لاری نیریز اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۳۱۱۷۱۳۹
۱۹ مهدی اکبری استهبان اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۱۳۰۶۳۹۴
۲۰ مهردادنیساری فسا اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۷۳۲۱۶۱۴
۲۱ جعفر رجبی جهرم مجموعه ورزشی اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۹۹۱۶۶۸۷
۲۲ کمالی سروستانی سروستان اداره ورزش وجوانان
۲۳ رضا زارع کوار اداره ورزش وجوانان ۰۹۱۷۳۰۵۴۱۵۱