باشگاه‌های سوارکاری استان فارس

 

ردیف نام باشگاه سوارکاری آدرس شماره تماس شهرستان نام موسس –مدیر
۱ملل زرقان جاده شیرازمرودشت پل پالایشگاه –داری پروانه۹۱۷۳۱۲۵۹۲۶شیراز هاشم زرقانی
۲دشت بهشت زرقان دودج –کوی بهشت-دارای پروانه ۹۱۷۷۱۹۱۴۸۷شیرازعبدالحمید محمدی
۳ابرشزرقان –دودج –انتهای کوی بهشت-دارای پروانه ۹۱۷۳۱۱۳۴۲۲شیراز محسن زارعی
۴برادران محمدیزرقان –دودج –روبروی درب پارک ملی بمو-فاقدپروانه۹۱۷۳۰۳۰۲۳۶شیرازعباس محمدی
۵آفتاب خاتونک –خیابان قشقایی-دارای پروانه ۹۳۰۰۸۰۸۲۶۶شیرازمهدی حاصلی
۶امیریه پارسه زرقان –کفه اهو چر-دارای پروانه ۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲شیراز امیرحسین یزدان پناهی
۷پارسیان بخش ارژن –خان زنیان –دهنو قلندری-دارای پروانه۹۱۷۱۱۷۰۱۲۲شیراز امید ابراهیمی
۸سمند جاده شیراز سپیدان –بعداز مجتمع خلیج فارس-دارای پروانه۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰شیراز عبدالعلی مسجدی
۹آتراجاده صدرا –کوچه پانیز- دردست اقدام پروانه ۹۱۷۱۱۱۶۲۹۴شیراز کامران قاضی -ندازارع
۱۰آرشبزین –خیابان علوی –نبش کوچه –دارای پروانه ۱۹۹۱۷۷۰۶۲۳۳۱شیرازحیدر عباسی
۱۱شبدیز زرقان –نرسیده به درب اصلی پارک ملی بمو-فاقد پروانه شیراز مهدی محمدی
۱۲سلطان جاده شیراز کوار –نرسیده به باغ رستوران خان-دردست اقدام پروانه ۹۱۲۱۷۵۸۸۹۱شیراز علیرضا وطن ایمان
۱۳پارسه کوار –روستای قلعه نو-دارای پروانه ۹۱۷۱۱۱۱۳۱۹کوارمحمدرضا جعفری
۱۴فاضل گراش –جاده چک چک –دارای پروانه ۹۱۷۳۸۱۲۵۰۰گراش فاضل فتحی
۱۵نسیم بختگانخرامه –سجل اباد-دارای پروانه ۹۱۷۷۰۲۶۲۳۲خرامهرضا عرب
۱۷شهابپور جهرم – دارای پروانه ۹۱۷۳۶۲۳۷۴۲جهرم علی اصغر شهابپور
۱۸ملکزاده مرودشت –فاروق-دارای پروانه ۹۳۸۹۲۹۷۵۷۵مرودشت حجت ملکزاده
۱۹شهاب جاده شیراز بوشهر کیلومتر –دارای پروانه ۱۳۹۱۷۹۶۳۸۹۶۱شیراز شهاب حیدری
۲۰اصایل جاده شیراز بوشهر کیلومتر –فاقد پروانه ۱۳۹۳۶۱۲۵۲۲۹۹شیراز حاج کمال سامعی
۲۱بختگان نی ریز-دردست اقدام ۹۱۷۸۱۱۵۷۸۴نیریز اسماعیل رحمانی مقدم
۲۲شهرداری شیرازشیراز –بلوار احمدابن موسی –پارک ۵۰هکتاری مادر-فاقد پروانه شیراز شهرداری منطقه ۵
۲۳فرجام جهرم جهرم –مجموعه ورزشی فرجام جهرم-فاقد پروانه جهرم هیات سوارکاری جهرم
۲۴شهدای کوار مجموعه ورزشی انقلاب کوار-فاقد پروانه ۹۱۷۳۰۵۴۱۵۱کوارهیات سوارکاری کوار
۲۵عقاب شیراز –خیابان محراب جنب نیروی هوایی –فاقد پروانه ۹۳۹۱۱۱۴۷۶۰شیراز قاسم عرفانیان
۲۶برادران محبیلارستان –اوز-دارای پروانه ۹۳۷۹۰۰۸۱۳۱لارستان محسن محبی
۲۷نبی آکرم (ص)لارستان –اوز –جنب تالار مولوی-در دست اقدام ۹۱۷۳۸۲۲۰۰۴لارستان پروانه امیدواری
۲۸پاسارگاد پاسارگاد –جاده ارسنجان –اراضی مرکز اموزش کشاورزی-دارای پروانه ۹۱۷۷۲۹۳۵۲۹پاسارگاد پروانه ایزدی
۲۹دشتی پورکوار-در دست اقدام ۹۱۷۱۱۱۳۱۵۰کوار کورش دشتی پور
۳۰نبوی کوارکوار –جاده روستای قلعه نو –در دست اقدام ۹۱۷۱۱۱۸۳۷۷کوار اکرم نبوی
۳۱شهر آشوب جاده لار –گراش –روبروی پلیس راه لارستان –گراش-فاقد پروانه ۹۱۷۷۸۱۰۴۸۶لارستان مجتبی شهر اشوب
۳۲رخش گراش گراش –روبروی پلیس راه لارستان –گراش-فاقد پروانه ۹۳۷۲۳۶۱۷۰۵گراش حمید شکوهی
۳۳شهید عمران ظریفی داراب –نرسیده به روستای کنار حاجی-دارای پروانه اولیه ۹۱۷۷۳۱۲۷۷۱داراب زمان ظریفی